Kazanie

Bądź jak orzeł

Pastor Zbigniew Niemasik

06 września 2020

Archiwum kazań

Pokaż więcej
Line
Nabożeństwa
Niedziela 11:00
Morski Instytut Rybacki (MIR)
ul. Kołłątaja 1
×