Kazanie

Dzień, w którym Bóg dziękuje

Gary Dilley

13 lipca 2022

Gdy nasze życie się zakończy, jakie słowa usłyszymy od naszego Pana? Dzisiaj przyjrzymy się fragmentowi z trzeciego rozdziału 1 listu do Koryntian  by znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Archiwum kazań

Pokaż więcej
Line
Nabożeństwa
Niedziela 15:30
Budynek Kościoła Port
ul. Huzarska 3A
×