Kazanie

Ewangelia ciągle jest skuteczna

Pastor Zbigniew Niemasik

31 stycznia 2021

Głoszenie ewangelii wciąż ma sens, ponieważ jest ona skuteczna także w XXI wieku. Jej głoszeniu towarzyszą koszty i odwaga, ale i rezultaty, dlatego żyj ewangelią i głoś ją.

Archiwum kazań

Pokaż więcej
Line
Nabożeństwa
Niedziela 11:00
Morski Instytut Rybacki (MIR)
ul. Kołłątaja 1
×