Kazanie

Ewangelia, co to takiego?

Pastor Zbigniew Niemasik

13 stycznia 2019


Archiwum kazań

Line
Nabożeństwa
Niedziela 11:00
Morski Instytut Rybacki (MIR)
ul. Kołłątaja 1
×