Kazanie

Ewangelia wzbudza dziękczynienie

Pastor Zbigniew Niemasik

03 stycznia 2021

Archiwum kazań

Pokaż więcej
Line
Nabożeństwa
Niedziela 11:00
Morski Instytut Rybacki (MIR)
ul. Kołłątaja 1
×