Kazanie

Gdy jest ciężko…

Pastor Zbigniew Niemasik

25 kwietnia 2021

W życiu bywa ciężko. Bóg napełnia nadzieją i umacnia poprzez Swoje Słowo i lokalny Kościół.

Archiwum kazań

Pokaż więcej
Line
Nabożeństwa
Niedziela 11:00
Morski Instytut Rybacki (MIR)
ul. Kołłątaja 1
×