Kazanie

Głoszona ewangelia przynosi rezultaty

Pastor Zbigniew Niemasik

17 marca 2019

Kościół w Jerozolimie po Zesłaniu Ducha Świętego rozrastał się, ponieważ głoszona ewangelia przynosiła rezultaty - serca ludzi zostały zmienione, co skutkowało życiem we wspólnocie - Kościele. Jak każdy lokalny Zbór stanęli przed wyzwaniami. Z czym się borykali? Jak sobie poradzili? Zapraszamy do wysłuchania kazania opartego na 6 rozdziale Dziejów Apostolskich.

Archiwum kazań

Pokaż więcej
Line
Nabożeństwa
Niedziela 11:00
Morski Instytut Rybacki (MIR)
ul. Kołłątaja 1
×