Kazanie

Jak Bóg uświęca Kościół?

Pastor Zbigniew Niemasik

07 listopada 2021

Wierność i świętość - coraz bardziej zapomniane pojęcia. Rozglądając się wokoło widzimy coraz większe przyzwolenie na bycie niewiernym. Kłamstwa, oszustwa, zdrady to codzienność naszych czasów. Świętość zwykle jest rozumiana jako coś co osiągają nieliczni i to właściwie po śmierci. Jak ma się wierność do świętości? Czy to wyzwanie, czy raczej nadzieja na przyszłość? Jak apostoł Paweł widzi te kwestie pod koniec 1 Listu do Tesaloniczan?

Archiwum kazań

Pokaż więcej
Line
Nabożeństwa
Niedziela 11:00
Morski Instytut Rybacki (MIR)
ul. Kołłątaja 1
×