Kazanie

Jak stać się wiarygodnym?

Pastor Zbigniew Niemasik

21 lutego 2021

Głoszący ewangelię powinni być wiarygodni. Czy mogę sam siebie takim uczynić? Co mogę w tej kwestii zrobić? Apostoł Paweł dzieli się z nami prawdą na ten temat w 1 Liście do Tesaloniczan 2:3-6.

Archiwum kazań

Pokaż więcej
Line
 • Poniedziałek
  26/07/2021
 • Wtorek
  27/07/2021
 • Środa
  28/07/2021
 • Czwartek
  29/07/2021
 • Piątek
  30/07/2021
 • Sobota
  31/07/2021
 • Niedziela
  01/08/2021
Nabożeństwa
Niedziela 11:00
Morski Instytut Rybacki (MIR)
ul. Kołłątaja 1
×