Kazanie

Jak stać się wiarygodnym?

Pastor Zbigniew Niemasik

21 lutego 2021

Głoszący ewangelię powinni być wiarygodni. Czy mogę sam siebie takim uczynić? Co mogę w tej kwestii zrobić? Apostoł Paweł dzieli się z nami prawdą na ten temat w 1 Liście do Tesaloniczan 2:3-6.

Archiwum kazań

Pokaż więcej
Line
Nabożeństwa
Niedziela 11:00
Morski Instytut Rybacki (MIR)
ul. Kołłątaja 1
×