Kazanie

Król troszczy się o swój lud

Pastor Zbigniew Niemasik

04 października 2020

Archiwum kazań

Pokaż więcej
Line
Nabożeństwa
Niedziela 11:00
Morski Instytut Rybacki (MIR)
ul. Kołłątaja 1
×