Kazanie

Modlitwa wyrazem jedności Kościoła

Pastor Zbigniew Niemasik

10 lutego 2019

Archiwum kazań

Line
Nabożeństwa
Niedziela 11:00
Morski Instytut Rybacki (MIR)
ul. Kołłątaja 1
×