Kazanie

Wierność Boga

Jakub Wantuch

09 października 2022

Wierność jest cechą Boga, którą wielokrotnie przywołujemy w naszych świadectwach, kazaniach i pieśniach. Z tego powodu, ważne jest aby przyjrzeć się temu wobec kogo ona się objawia i jak Bóg działa w swojej wierności wobec ludzi, którzy nie są Mu posłuszni.

Archiwum kazań

Pokaż więcej
Line
Nabożeństwa
Niedziela 15:30
Budynek Kościoła Port
ul. Huzarska 3A
×