Nauczanie

Ostatnie kazanie

Kazanie

Dlaczego wołamy do Boga o łaskę? Czy zawsze to wołanie jest uzasadnione? Czym kierujemy się prosząc Go o łaskę? A czym kieruje się Bóg okazując nam łaskę? Czy to nas drażni?

×