Kim jesteśmy

O nas

Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gdyni powstał w 1985 roku. Do tego czasu grupa wierzących z Gdyni jeździła na spotkania i niedzielne nabożeństwa do sąsiedniego miasta Gdańska. Pragnienie posiadania Zboru w swojej miejscowości sprawiło, że z pomocą ludzi i Rady KChB w Warszawie zakupiono budynek w pobliżu centrum Gdyni.

Czytaj więcej

Baptyści w Polsce

Nadrzędnym celem chrześcijan wyznania baptystycznego od 400 lat swojej historii jest niezmiennie to samo. Mianowicie jest to dokładanie wszelkich starań, by cały świat usłyszał o Jezusie i zachęcanie ludzi do poznania Go oraz przyjęcia jako osobistego Pana i Zbawiciela.

Czytaj więcej

Fundamenty Wiary

Pismo Święte jest skierowanym do nas Słowem Bożym, najwyższym autorytetem dla naszej wiary i życia.

Istnieje tylko jeden odwiecznie żyjący, troisty w swej naturze Bóg, który jest Duchem: Ojciec, Syn i Duch Święty.

Jezus Chrystus przez swą śmierć i zmartwychwstanie przezwyciężył przekleństwo grzechu i śmierci ciążące nad światem.

Kościół posłany jest na ten świat, aby proklamować Chrystusa jako jedynego Pośrednika i Zbawiciela.

Tylko ten, kto opamięta się, odwróci od grzechu, i zwróci z wiarą do Jezusa Chrystusa, otrzyma przebaczenie i życie wieczne.

Jezus Chrystus powróci wkrótce jako Król Królów i Pan Panów, by sądzić żywych i umarłych.

×