Nauczanie

Ostatnie kazanie

Jak stać się użytecznym dla Boga? (#14)

Czasami użyteczność rozumiemy jako umiejętności, zdolności czy posiadane zasoby. Czasami praktyki religijne stawiamy wyżej od tych zwykłych, codziennych. Co radził apostoł Paweł Tymoteuszowi w tej sprawie? Co rozumiał pod pojęciem „być użytecznym”? Zapraszamy na rozważania 2 listy do Tymoteusza 2:14-26.

×