Nauczanie

Ostatnie kazanie

Kazanie

Kontynuując temat Trudnych czasów, apostoł ujawnia na czym bazują zwodziciele, jakie pragnienia serca są urodzajnym podłożem dla herezji. Zapraszamy do rozważań 2 Tym 3:6-9.


×