Nauczanie

Ostatnie kazanie

Nie kłóć się z Bogiem

W naszym życiu pojawiają się różne okazje i możliwości, które możemy wykorzystać lub nie. Są też takie “możliwości”, których nie można nie wykorzystać. Próby, które musimy zaliczyć, aby pójść dalej. Od nas nie zależy, czy weźmiemy w nich udział, od nas zależy jedynie ilość powtórzeń. Przyjrzymy się też takim sytuacjom w Biblii i wyciągniemy z nich wnioski.

×