Nauczanie

Ostatnie kazanie

Bądź czujny i uważny! (#19)

Nie lubimy, kiedy przez własną nieuważność daliśmy się „nabić w butelkę”. Zwykle to bolesne doświadczenie. Apostoł Paweł wzywa Tymoteusza w obliczu lgnięcia do fałszywych nauk przez niektórych wierzących do czujności i uważności. Zapraszamy do uważnego wysłuchania kazania z 2 Tym 4,5.

×