Baptyści w Gdyni

Nasza historia

1985
Założenie zboru w Gdyni

Do roku 1985 grupa wierzących z Gdyni jeździła na spotkania i niedzielne nabożeństwa do sąsiedniego miasta Gdańska. Pragnienie posiadania Zboru w swojej miejscowości sprawiło, że z pomocą ludzi i Rady KChB w Warszawie zakupiono budynek w centrum Gdyni.

Założycielem i pierwszym pastorem Gdyńskiego Zboru w latach 1985-1989 był Igor Barna.

1989
Pastor Stanisław Blank

Kolejnym pastorem Zboru został Stanisław Blank, który przyjechał do nas z Poznania. Służył w naszej społeczności przez prawie 12 lat. Ma żonę i trójkę dzieci.

2002
Pastor Zbigniew Niemasik

W grudniu 1998r. przyjechał do Gdyni wraz z rodziną w celu wspomagania w pracy pastora Blanka. W roku 2002 odbyła się jego ordynacja na samodzielnego pastora. Od tego czasu do dnia dzisiejszego służy jako pastor naszego Zboru.

2010
Wyjście z Karpackiej

Po kilku latach nasz budynek, w którym odbywały się nabożeństwa okazał się zbyt mały. Niedzielne spotkania zaczęły odbywać się o dwóch porach.

Wciąż przybywało wiernych i pomysł dwóch nabożeństw nie rozwiązywał skutecznie naszych problemów lokalowych. W związku z tym podjęliśmy decyzję o wynajęciu sali w mieście. Początkowo spotykaliśmy się w Hotelu Gdynia, a następnie w Domu Rzemiosła.

2013
Znalezienie nowego miejsca

Pomimo dogodnej lokalizacji Domu Rzemiosła, z czasem zmuszeni byliśmy szukać nowej sali, która byłaby w stanie pomieścić więcej osób.

Po kilku miesiącach modlitw i poszukiwań w sierpniu 2013 podpisaliśmy umowę z Morskim Instytutem Rybackim w Gdyni.

2024

Mali w rękach wielkiego Boga

Jesteśmy przede wszystkim ludźmi. Tak samo popełniającymi błędy i szukającymi szczęścia, jak Ty. Każdy z nas jest różny, ale łączy nas jedno: Bóg.

Wierzymy, że jesteśmy stworzeni przez Tego, Który Wie Wszystko. Bóg jest naszą motywacją do życia i pracy. Ufamy, że uczy ludzkość poznawać siebie przez Biblię oraz doświadczenia, z którymi konfrontuje każdego z nas codziennie.

Wszyscy mamy za sobą różne historie, które splotły się właśnie tu i teraz - w Kościele Chrześcijan Baptystów w Gdyni. Z chęcią Ci o nich opowiemy, gdy się spotkamy.

×