Kazanie

Dzieło Jezusa wystarczy?

Pastor Zbigniew Niemasik

09 czerwca 2019

Archiwum kazań

Pokaż więcej
Line
Nabożeństwa
Niedziela 11:00
Morski Instytut Rybacki (MIR)
ul. Kołłątaja 1
×