Kazanie

Chwalenie Boga stylem życia

Pastor Zbigniew Niemasik

24 listopada 2021

Co to znaczy chwalić kogoś? Co to znaczy chwalić Boga? Psalm 150 jest uwieńczeniem Księgi Psalmów i zachętą do skupienia się na Bogu, zachwytu Nim, z którego popłynie wdzięczność i uwielbienie.

Archiwum kazań

Pokaż więcej
Line
Nabożeństwa
Niedziela 15:30
Budynek Kościoła Port
ul. Huzarska 3A
×