Kazanie

Dar pewności usuwa wstyd (#5)

Pastor Zbigniew Niemasik

15 stycznia 2023

Chrześcijanie to ludzie, którzy powinni być postrzegani, znani jako fachowcy w prowadzeniu odważnego stylu życia pomimo zmagań, trudów, cierpienia. Dlaczego tak powinno być? Dlaczego tak nie jest? Co apostoł Paweł poradził w tej kwestii Tymoteuszowi? Co radzi nam?


Archiwum kazań

Line
Nabożeństwa
Niedziela 11:00
Stare Gimnazjum nr 1
ul. 10 lutego 26
×