Kazanie

Dar pewności usuwa wstyd (#5)

Pastor Zbigniew Niemasik

15 stycznia 2023

Chrześcijanie to ludzie, którzy powinni być postrzegani, znani jako fachowcy w prowadzeniu odważnego stylu życia pomimo zmagań, trudów, cierpienia. Dlaczego tak powinno być? Dlaczego tak nie jest? Co apostoł Paweł poradził w tej kwestii Tymoteuszowi? Co radzi nam?


Archiwum kazań

Pokaż więcej
Line
Nabożeństwa
Niedziela 15:30
Budynek Kościoła Port
ul. Huzarska 3A
×