Kazanie

Wydmuszki i podatny grunt (#16)

Zbigniew Niemasik

05 maja 2024

Kontynuując temat Trudnych czasów, apostoł ujawnia na czym bazują zwodziciele, jakie pragnienia serca są urodzajnym podłożem dla herezji. Zapraszamy do rozważań 2 Tym 3:6-9.


Archiwum kazań

Pokaż więcej
Line
Nabożeństwa
Niedziela 15:30
Budynek Kościoła Port
ul. Huzarska 3A
×