Kazanie

Duch Święty - moc, czy osoba?

Pastor Zbigniew Niemasik

09 października 2021

Duch Święty - moc, czy osoba? Bóg, czy stworzenie? Zaczął działać od Pięćdziesiątnicy, czy działa wciąż od stworzenia świata, a może i wcześniej? Pierwsze kazanie z serii Duch Święty.

Archiwum kazań

Pokaż więcej
Line
Nabożeństwa
Niedziela 11:00
Morski Instytut Rybacki (MIR)
ul. Kołłątaja 1
×