Kazanie

Ewangelia nie do zatrzymania

Pastor Zbigniew Niemasik

10 stycznia 2021

Archiwum kazań

Pokaż więcej
Line
Nabożeństwa
Niedziela 11:00
Morski Instytut Rybacki (MIR)
ul. Kołłątaja 1
×