Kazanie

Hymn wzmocnienia (#13)

Zbigniew Niemasik

04 lutego 2024

Nie jeden raz śpiewaliśmy hymn narodowy. Czasami śpiewamy wzniosłe pieśni, wyjątkowe utwory, które powstały w wyjątkowych czasach, aby podnosić na duchu, wzmacniać i pobudzać do działania. Apostoł Paweł pisząc do zmagającego się Tymoteusza cytuje dobrze znany im utwór. W czym ma pomóc? Do czego zmotywować? Zapraszamy na rozważanie 2 Tym 2,11-13.

Archiwum kazań

Pokaż więcej
Line
Nabożeństwa
Niedziela 15:30
Budynek Kościoła Port
ul. Huzarska 3A
×