Kazanie

Jak budujesz Kościół?

Pastor Zbigniew Niemasik

29 grudnia 2019

Archiwum kazań

Pokaż więcej
Line
Nabożeństwa
Niedziela 15:30
Budynek Kościoła Port
ul. Huzarska 3A
×