Kazanie

Jak stać się użytecznym dla Boga? (#14)

Zbigniew Niemasik

18 lutego 2024

Czasami użyteczność rozumiemy jako umiejętności, zdolności czy posiadane zasoby. Czasami praktyki religijne stawiamy wyżej od tych zwykłych, codziennych. Co radził apostoł Paweł Tymoteuszowi w tej sprawie? Co rozumiał pod pojęciem „być użytecznym”? Zapraszamy na rozważania 2 listy do Tymoteusza 2:14-26.

Archiwum kazań

Pokaż więcej
Line
Nabożeństwa
Niedziela 15:30
Budynek Kościoła Port
ul. Huzarska 3A
×