Kazanie

Co dziś przyniosłeś?

Pastor Zbigniew Niemasik

30 sierpnia 2020

Archiwum kazań

Pokaż więcej
Line
Nabożeństwa
Niedziela 11:00
Morski Instytut Rybacki (MIR)
ul. Kołłątaja 1
×