Kazanie

Mówić w obronie niemego - zadanie władzy (#1)

Zbigniew Niemasik

01 października 2023

„W moralnie zdrowej demokracji partie polityczne i rządy powinny być w pewnej mierze oceniane przez pryzmat gotowości do podejmowania problemów…tych, którzy są nadal niemi, którzy nie potrafią mówić za siebie, którzy w pewnych wypadkach nawet nie mogą mówić za siebie (ciężko upośledzeni umysłowo, bardzo chorzy, bardzo starzy, dzieci - także nienarodzone) i którzy nie znaleźli jeszcze donośnie mówiących w ich imieniu.” Richard Bauckham Biblia a polityka

Archiwum kazań

Line
Nabożeństwa
Niedziela 15:30
Budynek Kościoła Port
ul. Huzarska 3A
×