Kazanie

Odnowienie umysłu i postępowania

Krzysztof Osiecki

14 stycznia 2024

Apostoł Paweł na podstawie nauki w rozdziałach Listu do Efezjan 1-3, wzywa chrześcijan do odnowienia swojego umysłu oraz do postępowania zgodnego z nowym człowiekiem. 

Archiwum kazań

Pokaż więcej
Line
Nabożeństwa
Niedziela 15:30
Budynek Kościoła Port
ul. Huzarska 3A
×