Kazanie

Prześladowania

Pastor Zbigniew Niemasik

17 listopada 2019

Archiwum kazań

Line
Nabożeństwa
Niedziela 15:30
Budynek Kościoła Port
ul. Huzarska 3A
×