Kazanie

Stworzony, oddzielony, ale do czego?

Pastor Zbigniew Niemasik

05 marca 2023

Skąd się wziąłem? Po co tu jestem? To pytania, które zadaje sobie każde pokolenie, ponieważ odpowiedź na nie wyznacza cel i nadaje sen życiu.
 Bóg powołuje do istnienia, oddziela i wyznacza rolę do spełnienia zarówno jednostce jak i grupie ludzi, którzy są Jego ludem.


Archiwum kazań

Pokaż więcej
Line
Nabożeństwa
Niedziela 15:30
Budynek Kościoła Port
ul. Huzarska 3A
×