Kazanie

Wzdięczność i szacunek - zaniedbanie postawy

Pastor Zbigniew Niemasik

12 września 2021

Jako Polacy mamy duże tendencję do dostrzegania niedoskonałości i do krytykowania innych, szczególnie przywódców, ludzi biorących za coś odpowiedzialność. Jak rozumienie Boga i Kościoła wpływa na taką postawę?

Archiwum kazań

Pokaż więcej
Line
Nabożeństwa
Niedziela 15:30
Budynek Kościoła Port
ul. Huzarska 3A
×