Kazanie

Kuszenie Jezusa

Casey Ferell

16 lipca 2023

Kazanie, którym podzielił się z nami nasz gość, z zaprzyjaźnionego Emmanuel Community Church w Fort Wayne, oparte jest na fragmencie z Ewangelii Łukasza 4:1-13, kiedy to Jezus znajduje się na pustyni i jest wystawiony na próbę. Zachęcamy do przesłuchania.

Archiwum kazań

Pokaż więcej
Line
Nabożeństwa
Niedziela 15:30
Budynek Kościoła Port
ul. Huzarska 3A
×