Ważny komunikat

Informacja na temat najbliższych spotkań KChB w Gdyni

Pastor Zbigniew Niemasik

12 marca 2020

Drodzy!

W całym kraju oraz na świecie zostały podjęte kroki mające na celu zapobiec lub zminimalizować epidemię. Kierując się oddaniem i dyscypliną w okazywaniu troski o innych, ograniczamy działalność Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gdyni do dnia 25 marca 2020r.

Na ten okres odwołane zostają:
– nabożeństwa niedzielne o 11:00,
– spotkania młodzieżowe,
– szkółka niedzielna,
– spotkania ukraińskojęzyczne w niedzielę o 13:30.

Po 25 marca podejmiemy kolejne kroki, w zależności od rozwoju sytuacji. Priorytetem jest zapobieganie epidemii. Módlmy się o Bożą ochronę wobec szczególnie zagrożonych osób starszych i dzieci. Bądźmy gotowi i chętni nieść pomoc potrzebującym.

„Przypominaj im, aby zwierzchnościom i władzom poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku.” Tt 3,1

„Prawdziwa to mowa i chcę, abyś przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi.” Tt 3,8

Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w nabożeństwie online w najbliższą niedzielę o godzinie 11.00, która będzie dostępna na naszym profilu Facebookowym.

Krótkie słowo - archiwum

Line
Nabożeństwa
Niedziela 11:00
Morski Instytut Rybacki (MIR)
ul. Kołłątaja 1
×