Kazanie

Boża pesperktywa

Piotr Jurago

26 sierpnia 2021

Myśląc o okolicznościach naszego życia, wartościujemy je według pewnych kryteriów. Ciekawe byłoby spojrzeć na nie poprzez "Boże okulary". Księga Micheasza właśnie to nam oferuje - Bożą perspektywę. Przyjrzyjmy się naszemu życiu patrząc na nie Jego oczyma.

Archiwum kazań

Line
Nabożeństwa
Niedziela 15:30
Budynek Kościoła Port
ul. Huzarska 3A
×