Kazanie

Kryzys i wdzięczność - czy to może iść w parze? (#2)

Zbigniew Niemasik

27 listopada 2022

Zazwyczaj jesteśmy wdzięczni temu, kto nas czymś obdarował. Komu i za co wdzięczny był apostoł Paweł? Jak otrzymany dar wpłynął na jego przeżywanie kryzysów? Jak ten dar pomagał przygaszonemu życiem Tymoteuszowi? Jak może pomóc nam dziś?

Archiwum kazań

Line
Nabożeństwa
Niedziela 15:30
Budynek Kościoła Port
ul. Huzarska 3A
×